Referat af Generalforsamling 2017

Referat af Generalforsamling i Jishin 23-2-2017

Ordinær generelforsamling i Jishin 23-2-+2017 på Skovvangsskolen 3450 Allerød

ADD 1. Thomas Mikkelsen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

ADD 2. Formandens beretning blev taget til efterretning.

ADD 3. Kasseren fremlagde det reviderede regnskab. Det blev taget til efterretning.

Der var enkelte rettelser til regnskabet. Det vil blive rettet og derefter revideret og godkendt.

ADD 4 Budgettet for 2017 blev godkendt.

Kontingentet blev fastsat til:

800,00 kr. pro anno for børn

1000,00 kr. pro anno for voksne.

ADD 5. Der var ingen indkommende forslag fra bestyrelsen.

ADD 6. Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne.

ADD 7. Thomas Mikkelsen blev enstemmigt valgt som formand.

ADD 8. Gert Hollerup blev valgt som suppleant. Morten Lykke blev valgt som revisor.

ADD 9. Gert Hollerup oplyste om, at han forsøger at starte supplerende træning op.

Gert arbejder videre med sagen.

Referant: Jacob Gluver