Vil du være en Ternet Ninja?

Så kan vi ikke hjælpe dig, men vil du lære Nihon Jujutsu, som er en
gammel kampkunst med spor helt tilbage til de Japanske Samuraier,
og som er inspiration til mange film, så vil det her være lige dig.

Familie/Børnehold
Gratis træning indtil efterårsferien 2022
På vores kombinerede Familie- og Børnehold kan man komme alene
som barn (fra 7 år) eller tage en voksen med – vores vigtigste mission
er, at vi alle skal have det sjovt, og at vi naturligvis arbejder hen imod
jeres selvforsvar – som eksempelvis kan være frigørelse fra en voksen
som tager fat i et barn.
Mød op torsdag kl. 18:00 – 19:00 i Engholmskolens lille hal, første
gang d. 25. august

Kære medlemmer.
‘Vi indkalder jer hermed til ordinær generalforsamling i Jishin d. 24 februar 2022
kl. 21.00 i den lille gymnastiksal på Kratbjergskolen afd. Engholm

Dagsorden er som følger:


Ordinær generalforsamling i Jishin 24-2-2022
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.2. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbende år.3. Forlæggelse af det reviderede regnskab.4. Godkendelse af budget for 2022, samt fastlæggelse af kontingent for sæson 2022.5. Forslag fra bestyrelsen.6. forslag fra medlemmer.7. Valg af sekretær og kasser.8. Valg af revisor og suppleant.9. Eventuelt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Træning flyttet til Engholmhallen indtil videre

Kære medlemmer

Da gymnastiksalen på Engholmskolen, som vi plejer at træne på, fra i morgen omdannes til et kviktest-center, har vi akut måtte flytte lokaler. Vi flytter dog ikke langt – vi har aftalt med Allerød Floorball, som har Engholmhallen lige ved siden af i samme tidsrum, at vi kan låne et hjørne af hallen, imens de træner.

Vi fortsætter med samme træningstider for begge hold. Voksenholdet er vi nødt til at aflyse den 11. november, da Floorball har stævne, men børne/familieholdet kan godt træne den dag også.

Vi kender ikke tidshorisonten, men håber det ikke bliver sådan alt for længe.

Venlig hilsen

Thomas

Vil du være en Ternet Ninja?

Så kan vi ikke hjælpe dig, men vil du lære Nihon Jujutsu som er en
gammel kampkunst med spor helt tilbage til de Japanske Samuraier,
og som er inspiration til mange film, så vil det her være lige dig.

Familie/Børnehold
Gratis træning i september og oktober 2021
På vores kombinerede Familie- og Børnehold kan man komme alene
som barn (fra 7 år) eller tage en voksen med – vores vigtigste mission
er, at vi alle skal have det sjovt, og at vi naturligvis arbejder hen imod
jeres selvforsvar – som eksempelvis kan være frigørelse fra en voksen
som tager fat i et barn.
Mød op torsdag kl. 18:00 – 19:00 i Engholmskolens lille hal, første
gang d. 9. september.

Sæsonstart 2021

Voksenholdet starter op for gamle medlemmer den 2. september. Nye medlemmer tages ind fra den 9. september. Der er gratis prøvetræning i hele september og oktober. Nye medlemmer, som melder sig ind og betaler 1. kontingent, får en gratis jujutsu-gi (dragt).

Børne/familieholdet starter op den 9. september. Familieholdet er nyt – se særskilt opslag om dette.

Der er ikke længere krav om coronapas, men vi anbefaler selvfølgelig, at man enten er vaccineret eller bliver testet jævnligt.

Vel mødt.

Venlig hilsen
Thomas

Torsdag den 6. maj

Børneholdet træner som tidligere udmeldt normalt igen fra i morgen den 6. maj.

Der er åbnet for indendørs idræt for voksne, men kun uden kropskontakt. Det giver desværre ikke mening for os, og vejrudsigten er for dårlig til, at vi kan træne ude. Derfor er der ingen træning for voksne i morgen.

Husk i øvrigt at næste gang, torsdag den 13. maj, er Kr. Himmelfart, hvor begge hold holder fri.

Venlig hilsen

Thomas Mikkelsen, formand

De voksne er startet – børnene starter 6. maj

Kære medlemmer

Voksenholdet startede igen i torsdags, hvor vi trænede på plænen ved skolen. Det fortsætter vi med, til der åbnes for indendørs træning for voksne. Det er selvfølgelig med forbehold for vind og vejr.

Børneholdet starter op igen efter coronapausen torsdag den 6. maj. Før er vi desværre ikke klar, så I må lige have tålmodighed 14 dage endnu. Til gengæld kan vi starte op med normal træning indendørs – selvfølgelig med fokus på hygiejne og fast makker.

Husk at I skal blive hjemme, hvis I har symptomer på sygdom.

Hilsen Jacob og Thomas

Referat af generalforsamling i Jishin d. 25-2-2021

Add 1. Thomas blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen ikke var rettidigt indkaldt. Generalforsamlingen godkendte den sene indkaldelse.

Add 2. Formandens beretning blev taget til efterretning.

Add 3. Fremlæggelse af regnskabet blev taget til efterretning.

ADD 4. Det blev vedtaget at kontigent og træner godtgørelse frafalder første halve år af 2021.

Budgettet for 2021 blev derefter godkendt.

Add 5. Der var forslag fra bestyrelsen om at der kan afholdes graduering til jul 2021 hvis der er hensigtsmæssigt i forhold til Covid-19 restriktioner. Det blev vedtaget af generalforsamlingen.

ADD 6. Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne.

ADD 7. Thomas blev enstemmigt valgt som formand.

ADD 8. Jonas blev valgt som revisor, Gert blev valgt som suppleant

ADD 9. Debat om opstart af familiehold på et senere tidspunkt.

Martin vil gerne være træner/hjælpetræner for børneholdet.

Når sommertid starter, så vurderes det om Jishin skal starte træning udendørs.

Referant: Jacob Thomas Skov

Indkaldelse til generalforsamling i Jishin 25-02-2021

Kære medlemmer.
‘Vi indkalder jer hermed til ordinær generalforsamling i Jishin d. 25 februar 2021
kl. 19.30
Det kommer til at foregå på microsoft meet. Thomas sender et link ud en af de nærmeste dage.
Dagsorden er som følger:


Ordinær generalforsamling i Jishin 25-2-2021

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.2. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbende år.3. Forlæggelse af det reviderede regnskab.4. Godkendelse af budget for 2021, samt fastlæggelse af kontingent for sæson 2021.5. Forslag fra bestyrelsen.Eventuel graduering for børneholdet til efterår vinter, afhængig af tidspunkt for åbning af foreningslivet.6. forslag fra medlemmer.7. Valg af formand.8. Valg af revisor og suppleant.9. Eventuelt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Træning aflyst indtil 3. januar

Kære medlemmer

I forlængelse af statsministerens udmelding på pressemødet i går, er vi desværre nødt til at aflyse al træning resten af året og frem til 3. januar. Vi håber, at vi kan starter op igen fra torsdag den 7. januar 2021.

God jul og godt nytår til alle.

Venlig hilsen

Jacob og Thomas