Så starter vi igen

Kære medlemmer

På torsdag den 20. august starter vi igen træningen i Jishin. Træningstiderne er uændret:

– Børn: 18.00 – 19. 00
– Voksne: 19.30 – 21.00

Vi følger en kombination af den vejledning, som DGI har lavet, Allerød Kommunes retningslinjer og den generelle vejledning fra sundhedsstyrelsen om forebyggelse af smitte. Det betyder at:

– Ingen med symptomer må komme til træning. Hvis du har symptomer på covid-19, så bliv hjemme og bestil en coronatest.
– Klubben sørger for at håndsprit er tilgængeligt.
– Vi vasker måtterne efter hvert hold.
– Der skal klædes om hjemmefra.
– Man skal træne med den samme makker hele træningsgangen og gerne med samme makker hver gang (hvis muligt).
– Der skal gerne være 2 meters afstand imellem hvert par på måtten.
– Vi registrerer, hvem der deltager i træningen, til brug for evt. kontaktopsporing, hvis nogen smittes.

Vi glæder os til at se jer igen.

Venlig hilsen
Thomas Mikkelsen, formand

Ingen træning før tidligst 15. august

Vi har desværre netop fået besked fra Kultur og Fritidsforvaltningen om, at selvom der nu åbnes overordnet for indendørs idræts- og kulturliv, så gælder det ikke for de brugere, som er på skolerne i Allerød Kommune. Det skyldes, at kommunen ikke kan leve op til sundhedsmyndighedernes anbefaling om hyppig rengøring på skolerne, hvis de også skal åbne for os fritidsbrugere.

Derfor er vi nu nødt til – efter i en længere periode at have set tiden an – at konstatere, at vi herfra må ønske jer alle en god sommer.

Vi håber at situationen er en anden til august, så Corona fylder endnu mindre og kravene lempes yderligere, så vi kan genoptage vores træning som normalt. Vi skriver ud igen senest midt i august om detaljerne omkring sæsonstarten.

På vegne af bestyrelsen

Thomas Mikkelsen, formand

Lukning forlænget

Kære medlemmer

I Jishin følger vi selvfølgelig myndighedernes vejledninger, så vi holder fortsat lukket for træning. Som det ser ud nu, træner vi altså tidligst igen torsdag den 16. april 2020.

Venlig hilsen

Thomas Mikkelsen, formand

Ingen træning før tidligst uge 14

Myndighederne opfordrer nu frivillige foreninger og kulturinstitutioner til at indstille al aktivitet foreløbig til og med uge 13.

Det betyder, at vi aflyser træningen i Jishin de næste tre torsdage.

Pas rigtig godt på jer selv derhjemme.

Referat generalforsamling 2020

Referat generalforsamling 2020

Referat for ordinær generalforsamling i Jishin 27-2-2020

ADD 1.

 Jacob Gluver blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

ADD 2.

 Formandens beretning blev taget til efterretning.

ADD 3.

 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Fremlæggelsen af regnskabet blev taget til efterretning.

ADD 4.

 Budgettet for 2019 blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret.

800,00 kr. pro anno for børn

1000,00 kr. pro anno for voksne

ADD 5.

 Der var ingen indkommende forslag fra bestyrelsen.

ADD 6.

 Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne.

ADD 7.

 Henrik Bagge belv enstemmigt valgt som kasser. Jacob Gluver blev enstemmigt valgt som sekretær.

ADD 8.

 Jonas Wellendorph blev enstemmigt valgt til revisor. Gert Hollerup blev enstemmigt valgt til suppleant.

ADD 9.

 Debat om digital reklame og markedsføring for klubben. Martin og Marius vil undersøge online reklame.

Debat om lørdagstræning. Det blev oplyst at Thomas booker salen, så der er mulighed for at træne lørdag mellem 10 og 12 frem til sommerferien. Jacob vil gerne undervise en lørdag om måneden.

Der var debat og Jishin skal tilbyde familie træning.

Referent Jacob Gluver

Juleafslutning 19. december 2019

Torsdag den 19. december holder vi juleafslutning i Jishin. Afslutningen er fælles for både voksenholdet og børneholdet, og foregår i tidsrummet 18.00-19.30. Vi laver julelege og juletræning, og vi drikker en øl/sodavand og siger god jul til hinanden.

Første gang i 2020 er allerede torsdag den 2. januar, hvor vi starter begge hold op til normale tider.

Rigtig god jul fra Christian og Thomas

Børnetræning aflyst 31. oktober

Torsdag den 31. oktober er det Halloween, hvor mange familier efterhånden har traditioner. Tilbagemeldingen fra eleverne er, at kun ganske få vil komme til træning, og vi aflyser derfor børneholdet på torsdag.

De voksne træner som de plejer.

Venlig hilsen
Christian og Thomas