Børnetræning aflyst 31. oktober

Torsdag den 31. oktober er det Halloween, hvor mange familier efterhånden har traditioner. Tilbagemeldingen fra eleverne er, at kun ganske få vil komme til træning, og vi aflyser derfor børneholdet på torsdag.

De voksne træner som de plejer.

Venlig hilsen
Christian og Thomas

Nye lokaler fra 5. september

Kære medlemmer

Fra den 5. september 2019 skifter vi lokaler til gymnastiksalen på Engholmskolen. Adressen er Rådhusvej 5, 3450 Allerød:

Skiftet kommer, fordi problemer med mails fra bookingssystemet har gjort, at vi ikke har fået genbooket lokalerne på Skovvangsskolen. Derfor er sidste gang på Skovvang nu på torsdag den 29. august 2019.

Den nye gymnastiksal er fuldstændig lige så god som den gamle, og vi bevarer de samme træningstider om torsdagen. Og skiftet kommer med flere fordele: Der er to omklædningsrum tæt på salen, og der bliver færre aflysninger end vi desværre har været vandt til, fordi skolen ikke bruger gymnastiksalen til arrangementer. På en måde kan man sige, at det er held i uheld.

Vi ses på torsdag på Skovvang og fremover i de nye omgivelser på Engholm .

Sæsonstart 22. august

Så starter vi op igen efter sommerferien klar til en ny sæson. Træningstiderne er de samme som tidligere:

  • Børn (8 til ca. 14 år) træner torsdage kl. 18-19.
  • Voksne (ca. 14 år og op) træner torsdage kl. 19.30-21.

Nye medlemmer er velkomne – der er fire gratis prøvegange. Bare mød op på Skovvangskolen i løstsiddende træningstøj i ovennævnte tider.

Vel mødt

Thomas

Aktiv fritid 2019 – opvisninger i gågaden

Igen i år har Jishin en stand i gågaden ved Aktiv Fritid. Det er den 17. august kl. 9.00-13.30. Her laver vi korte opvisninger hver halve time.

Voksenholdet og de øvede børn (mindst grønt bælte) træner til opvisningen de næste to torsdage. Det er altså den 8. og den 15. august, der trænes til opvisningen den 17. august.

Vi træner fælles på ét hold i tidsrummet 19.00-20.30.

Klubbens to hold starter normalt op med almindelige tider igen fra den 22. august 2019.

Vel mødt!

Thomas Mikkelsen, formand

Plan for resten af sæsonen

Så nærmer vi os årets bælteprøve og sæsonens afslutning. Vi har desværre været rigtig uheldige i år med aflysninger, og I får lige her et samlet overblik over resten af sæsonen:

  • Torsdag den 30. maj – ingen træning, da skolen er lukket pga. helligdag.
  • Torsdag den 6. juni – aflysning, da skolen selv skal bruge salen.
  • Torsdag den 13. juni – alm. træning med prøvegraduering.
  • Torsdag den 20. juni – graduering og sæsonafslutning. Børneholdene starter kl. 18, og de voksne starter 19.30. Husk at medbringe 100 kr. og medlemsbogen (nye medlemmer får først medlemsbogen ved første bælteprøve).

Vi drikker også en sodavand sammen efter bælteprøven, så vi kan sige tillykke og god sommer til hinanden.

Venlig hilsen

Thomas Mikkelsen, formand

Referat af generalforsamling 28-2-2019

Referat for ordinær generalforsamling i Jishin 28-2-2019

ADD 1.

 Jacob Gluver blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

ADD 2.

 Formandens beretning blev taget til efterretning.

ADD 3.

 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Fremlæggelsen af regnskabet blev taget til efterretning.

ADD 4.

 Budgettet for 2019 blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret.

800,00 kr. pro anno for børn

1000,00 kr. pro anno for voksne

ADD 5.

 Kassereren Henrik Bagge fremlagde et forslag om indførelse af online regnskab. Generalforsamlingen besluttede, at Henrik har frie hænder til at vurdere og vælge et relevant regnskabsprogram til Jishin.

ADD 6.

 Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne

ADD 7.

 Thomas Mikkelsen blev enstemmigt valgt til formand i Jishin

ADD 8.

 Jonas Wellendorph blev enstemmigt valgt til revisor. Gert Hollerup blev enstemmigt valgt til suppleant.

ADD 9.

 Debat om digital reklame for klubben. Martin vil undersøge online reklame.

Referent Jacob Gluver