Referat generalforsamling i Jishin 2023

Ordinær generalforsamling i Jishin 23-2-2023

Referat:

  1. Valg af dirigent.

Jacob valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2.  Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbende år.

Formanden fremlage sin beretning, som generalforsamlingen tog til efterretning.

3.  Forlæggelse af det reviderede regnskab.

Kasseren præsenterede det reviderede regnskab for 2022, som viser et overskud på ca. 6.000 kr. Klubbens egenkapital er pr. 31. december 2022 på godt 112.000 kr. Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.

4.  Godkendelse af budget for 2023, samt fastlæggelse af kontingent for sæson 2023.

Kasseren fremlagde budget for 2023, hvor der budgetteres med et underskud på 18.000 kr.

Generalforsamlingen godkendt budgettet, og kontingentet blev i den forbindelse fastsat på samme niveau som tidligere år: 800 kr. årligt for børn og unge og 1000 kr. årligt for voksne.

5.  Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag fra bestyrelsen.

6.  Forslag fra medlemmer.

Henrik Bagge foreslår at Jishin får oprettet en facebookside for Jishin, som skal gøre reklame for klubben udadtil for vores aktiviteter. Vi skal fortsat bibeholde vores interne facebookgruppe

Laila vil gerne oprette siden, men skal have hjælp til at tage billeder. Disse tager vi selv til træning.

7.  Valg af formand.

Thomas Mikkelsen blev genvalgt som formand.

8.  Valg af revisor og suppleant.

Jonas Wellendorph genvalgt som revisor.

Gert Hollerup genvalgt som suppleant.

9.  Eventuelt.

Ide om et fitness-jujutsu-hold for kvinder. Det er en forudsætning, at der er én, som vil påtage sig opgaven som træner, samt at vi kan få hal-tid. Vi har hallen om søndagen, så dette er en mulighed. På aftenen var der ikke umiddelbart noget, der kunne påtage sig trænerrollen.

Gert og Jacob mangler deres diplom for 2. dan. Thomas rykker for det.

Gert er glad for søndagstræningen, som det seneste stykke tid har kørt ca. 2 gange om måneden. Der deltager også eksterne budo-venner fra andre klubber. Opfordringer til, at der også kommunikeres om disse arrangementer på andre platforme end Facebook, da Thomas og Jonas ikke er på Facebook.

Referat af Thomas Mikkelsen, formand.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *