Referat af generalforsamling 2011

Referat fra den ordinære generalforsamling i Jishin/LIF jujutsu den 22. febuar 2011

ADD 1

Thomas Mikkelsen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Add 2

Formanden fremlagde årsberetningen.

ADD 3 

Regnskabet blev fremlagt. Det viste et underskud på ca. 6000 kr

Underskuddet blev taget til efterretning.

ADD 4

Kontingentet blev fastsat for år 2011. Det lyder fortsat på følgende:

Børn 800 kr

Unge 1000 kr

Voksne 1000 kr

ADD 5

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

ADD 6

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

ADD 7

Thomas Mikkelsen blev valgt enstemmigt som formand for Jishin

ADD 8 

Gert Hollerup blev enstemmigt valgt som suppleant.

Morten Lykke blev enstemmigt valgt som revisor.

ADD 9

Der var intet til punktet eventuelt.

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden.

Referant Jacob Gluver