Referat af Generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling Jishin/LIF Jujutsu d. 1 marts 2012

  1. Gert Hollerup blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
  2. Formanden fremlagde årsberetningen. Medlemstallet er dalende, så de 3 hold er blevet lagt sammen til 1 og børneholdet er blevet nedlagt. Alle aktive medlemmer er dedikerede.
  3. Regnskabet blev taget til efterretning. Budgettet for 2012 blev godkendt.
  4. Kontingentet fortsætter uændret i 2012-2013.
  5. Der var Ingen forslag fra bestyrelsen.
  6. Der var ingen forslag fra medlemmerne.
  7. Gert Hollerup blev enstemmigt valgt som kassér. Jacob Gluver blev enstemmigt valgt som sekretær.
  8. Christian Frantsen blev valgt til suppleant. Morten Lykke blev valgt som revisor.
  9. Der var intet til evt.

Referent: Jacob Gluver