Referat af generalforsamling 2015

Generalforsamling i Jishin d. 12-03-2015 i gymnastiksalen på skovvangsskolen 3450 Allerød

AD 1. Thomas blev valgt son dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

AD 2.formandens beretning blev taget til efterretning.

AD 3. fremlæggelse af regnskab blev taget til efterretning

AD 4. Næste års budget blev gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.

Kotigent blev fastsat til 1000.00 kr for voksne pro ano og 800,00kr for børn pro ano.

Kontigentet bliver opkrævet halvårligt.

AD 5.Ingen indkommende forslag fra bestyrelsen

AD 6. Ingen indkommende forslag fra medlemmerne.

AD 7. Thomas Mikkelsen blev enstemmigt genvalft som formand

AD 8. Morten Lykke blev valgt til revisor. Casper bech Nielsen blev valgt til suppleant.

AD 9. Info om IMAF 2015 d. 16-18 oktober.

Debat om digetal reklame som fx. en klubside på Facebook og opdatering af klubbens hjemmeside.

Referant Jacob Gluver