Kære medlemmer.
‘Vi indkalder jer hermed til ordinær generalforsamling i Jishin d. 24 februar 2022
kl. 21.00 i den lille gymnastiksal på Kratbjergskolen afd. Engholm

Dagsorden er som følger:


Ordinær generalforsamling i Jishin 24-2-2022
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.2. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbende år.3. Forlæggelse af det reviderede regnskab.4. Godkendelse af budget for 2022, samt fastlæggelse af kontingent for sæson 2022.5. Forslag fra bestyrelsen.6. forslag fra medlemmer.7. Valg af sekretær og kasser.8. Valg af revisor og suppleant.9. Eventuelt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Referat af generalforsamling i Jishin d. 25-2-2021

Add 1. Thomas blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen ikke var rettidigt indkaldt. Generalforsamlingen godkendte den sene indkaldelse.

Add 2. Formandens beretning blev taget til efterretning.

Add 3. Fremlæggelse af regnskabet blev taget til efterretning.

ADD 4. Det blev vedtaget at kontigent og træner godtgørelse frafalder første halve år af 2021.

Budgettet for 2021 blev derefter godkendt.

Add 5. Der var forslag fra bestyrelsen om at der kan afholdes graduering til jul 2021 hvis der er hensigtsmæssigt i forhold til Covid-19 restriktioner. Det blev vedtaget af generalforsamlingen.

ADD 6. Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne.

ADD 7. Thomas blev enstemmigt valgt som formand.

ADD 8. Jonas blev valgt som revisor, Gert blev valgt som suppleant

ADD 9. Debat om opstart af familiehold på et senere tidspunkt.

Martin vil gerne være træner/hjælpetræner for børneholdet.

Når sommertid starter, så vurderes det om Jishin skal starte træning udendørs.

Referant: Jacob Thomas Skov

Indkaldelse til generalforsamling i Jishin 25-02-2021

Kære medlemmer.
‘Vi indkalder jer hermed til ordinær generalforsamling i Jishin d. 25 februar 2021
kl. 19.30
Det kommer til at foregå på microsoft meet. Thomas sender et link ud en af de nærmeste dage.
Dagsorden er som følger:


Ordinær generalforsamling i Jishin 25-2-2021

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.2. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbende år.3. Forlæggelse af det reviderede regnskab.4. Godkendelse af budget for 2021, samt fastlæggelse af kontingent for sæson 2021.5. Forslag fra bestyrelsen.Eventuel graduering for børneholdet til efterår vinter, afhængig af tidspunkt for åbning af foreningslivet.6. forslag fra medlemmer.7. Valg af formand.8. Valg af revisor og suppleant.9. Eventuelt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Referat generalforsamling 2020

Referat generalforsamling 2020

Referat for ordinær generalforsamling i Jishin 27-2-2020

ADD 1.

 Jacob Gluver blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

ADD 2.

 Formandens beretning blev taget til efterretning.

ADD 3.

 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Fremlæggelsen af regnskabet blev taget til efterretning.

ADD 4.

 Budgettet for 2019 blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret.

800,00 kr. pro anno for børn

1000,00 kr. pro anno for voksne

ADD 5.

 Der var ingen indkommende forslag fra bestyrelsen.

ADD 6.

 Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne.

ADD 7.

 Henrik Bagge belv enstemmigt valgt som kasser. Jacob Gluver blev enstemmigt valgt som sekretær.

ADD 8.

 Jonas Wellendorph blev enstemmigt valgt til revisor. Gert Hollerup blev enstemmigt valgt til suppleant.

ADD 9.

 Debat om digital reklame og markedsføring for klubben. Martin og Marius vil undersøge online reklame.

Debat om lørdagstræning. Det blev oplyst at Thomas booker salen, så der er mulighed for at træne lørdag mellem 10 og 12 frem til sommerferien. Jacob vil gerne undervise en lørdag om måneden.

Der var debat og Jishin skal tilbyde familie træning.

Referent Jacob Gluver

Referat af generalforsamling 28-2-2019

Referat for ordinær generalforsamling i Jishin 28-2-2019

ADD 1.

 Jacob Gluver blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

ADD 2.

 Formandens beretning blev taget til efterretning.

ADD 3.

 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Fremlæggelsen af regnskabet blev taget til efterretning.

ADD 4.

 Budgettet for 2019 blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret.

800,00 kr. pro anno for børn

1000,00 kr. pro anno for voksne

ADD 5.

 Kassereren Henrik Bagge fremlagde et forslag om indførelse af online regnskab. Generalforsamlingen besluttede, at Henrik har frie hænder til at vurdere og vælge et relevant regnskabsprogram til Jishin.

ADD 6.

 Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne

ADD 7.

 Thomas Mikkelsen blev enstemmigt valgt til formand i Jishin

ADD 8.

 Jonas Wellendorph blev enstemmigt valgt til revisor. Gert Hollerup blev enstemmigt valgt til suppleant.

ADD 9.

 Debat om digital reklame for klubben. Martin vil undersøge online reklame.

Referent Jacob Gluver