Referat generalforsamling 2020

Referat generalforsamling 2020

Referat for ordinær generalforsamling i Jishin 27-2-2020

ADD 1.

 Jacob Gluver blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

ADD 2.

 Formandens beretning blev taget til efterretning.

ADD 3.

 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Fremlæggelsen af regnskabet blev taget til efterretning.

ADD 4.

 Budgettet for 2019 blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret.

800,00 kr. pro anno for børn

1000,00 kr. pro anno for voksne

ADD 5.

 Der var ingen indkommende forslag fra bestyrelsen.

ADD 6.

 Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne.

ADD 7.

 Henrik Bagge belv enstemmigt valgt som kasser. Jacob Gluver blev enstemmigt valgt som sekretær.

ADD 8.

 Jonas Wellendorph blev enstemmigt valgt til revisor. Gert Hollerup blev enstemmigt valgt til suppleant.

ADD 9.

 Debat om digital reklame og markedsføring for klubben. Martin og Marius vil undersøge online reklame.

Debat om lørdagstræning. Det blev oplyst at Thomas booker salen, så der er mulighed for at træne lørdag mellem 10 og 12 frem til sommerferien. Jacob vil gerne undervise en lørdag om måneden.

Der var debat og Jishin skal tilbyde familie træning.

Referent Jacob Gluver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *