Referat af Generalforsamling 2018

Referat for ordinær generalforsamling i Jishin 22-2-2018

ADD 1.

 Thomas Mikkelsen blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

ADD 2.

 Formandens beretning blev taget til efterretning.

ADD 3.

 Revisoren har ikke godkendt regnskabet. Det bliver revideret inden for kort tid. I tilfælde af at revisor ikke godkender regnskabet, så bliver der afholdt en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt. Fremlæggelsen af regnskabet blev taget til efterretning.

ADD 4.

 Budgettet for 2018 blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret.

800,00 kr. pro anno for børn

1000,00 kr. pro anno for voksne

ADD 5.

 Der var ingen indkommende forslag fra bestyrelsen.

ADD 6.

 Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne

ADD 7.

 Jacob Gluver blev valgt til sekretær. Henrik Bagge blev valgt til kassér

ADD 8.

 Jonas Wellendorph blev valgt til revisor. Gert Hollerup blev valgt til supplant

ADD 9.

 Debat om reklame for klubben. Vi deltager i aktiv fritid.

Referent Jacob Gluver