Referat af generalforsamling 2010

Referat fra den ordinære generalforsamling i Jishin/LIF jujutsu den 28 febuar 2010.

ADD 1

Jacob gluver blev valgt til dirigent

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

ADD 2

Generalforsamlingen tog formandens årsberetning til efterretning

ADD 3

Regnskabet blev fremlagt af Thomas Mikkelsen på vegne af Casper Bech Nielsen.

Jishin har et overskud på 5706,48 kr.

Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.

ADD 4

Det det løber rundt med uændret kontingent som er 800.00 kr for børn og 1000.00 for voksne.

ADD 5

Der var ingen forslag  fra bestyrelsen

Add 6

Der var ingen forslag fra medlemmerne

ADD 7

Jacob gluver blev enstemmigt valgt som sekretær.

Casper Bech Nielsen blev enstemmigt valgt som  kasserer

ADD 8

Gert hollerup blev enstemigt valgt som suppleant

Morten lykke Nielsen blev enstemmigt valgt som revisor

ADD 9

Der var intet til eventuelt.

Generalforsamlingen blev afviklet i god ro og orden.

Referant Jacob Gluver