Referat af generalforsamling 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i Jishin/LIF Jujutsu d. 28-2-2013

ADD 1

Thomas Mikkelsen blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var retidigt indkaldt.

ADD 2

Formanden fremlagde årsberetningen.

ADD3. 

Regnskabet blev fremlagt og taget til efterretning. budgettet for 2013 blev godkendt.

Add 4

Kontigentet blev fastsat for år 2013. det lyder fortsat på 

Børn       800 kr

Ungdom 1000 kr

Voksne  1000 kr

Add 5

der var ingen forslag fra bestyrelsen

ADD 6

Der var ingen forslag fra medlemmerne

ADD 7

Thomas Mikkelsen blev enstemmigt valgt som formand

ADD 8

Christian Fransen blev enstemmigt valgt som suppleant

Morten Lykke blev enstemmigt valgt som revisor

ADD 9

Der var intet til eventuelt.

Referant Jacob Gluver