Referat af Generelforsamling 2016

Ordinær generelforsamling i Jishin 10-03-2016

Add 1.

Jacob Gluver blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at generelforsamlingen var rettidigt indkaldt.

ADD 2.

Formandens beretning blev taget til efdterretning.

ADD 3.

Regnskabet er ikke revideret pga. mangel på bilag. De er undervejs.

Generelforsamlingen godkendte budge for 2016

ADD 4.

KOmtigent blev fastsat til

800,00 kr for børn pro ano

1000,00 kr for voksne pro ano

Kontigentet bliver opkrævet halvårligt.

ADD 5.

Der var ingen indkommende forslag fra bestyrelsen.

ADD 6.

Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne.

ADD 7.

Henrik Bagge blev enstemmigt valgt som kassér

Jacob Gluver blev enstemmigt valgt som sekretær.

ADD 8.

Morten blev enstemmigt valgt som revisor.

Gert Hollerup blev enstemmigt valgt som suppleant.

ADD 9.

Der var intet til eventuelt.

Referent Jacob Gluver