Referat fra Ordinær generalforsamling i Jishin 29-2-2024

Referat fra Ordinær generalforsamling i Jishin 29-2-2024

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

 Jacob blev valgt som dirigent

2. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbende år.

 Formanden fremlagde årsberetning, og denne blev taget til efterretning.

3. Forlæggelse af det reviderede regnskab.

 Fremlæggelsen af regnskabet blev taget til efterretning

4. Godkendelse af budget for 2024, samt fastlæggelse af kontingent for sæson 2024.

 Budgettet for 2024 blev godkendt.

 Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse. Så kontingent for børneholdet bliver 500 kr. halvårligt. Kontingent for voksenholdet bliver 600 kr. halvårligt ?

5. Forslag fra bestyrelsen.

1.Valg af IT ansvarlig som varetager hjemmesiden mm.

 Gert blev valgt som IT-ansvarlig

6. forslag fra medlemmer.

1. Status på afholdelse af bestyrelsesmøder, jf. klubbens vedtægter. Gert forslår tænker at formanden kan give denne?

Det blev aftalt at der kan holdes flere bestyrelsesmøder efter behov.

2.  Klubbens hjemmeside – status og hvad skal vi med den?

 Det blev besluttet at Gert undersøger muligheden for at koble hjemmesiden sammen med vores Facebook side, samt at bruge vores hjemmeside, til information om fx ekstra træning og arrangementer mm.

7. Valg af sekretær og kasser.

 Jacob blev valgt til sekretær, og Henrik blev valgt til kassér.

8. Valg af revisor og suppleant.

 Jonas blev valgt til revisor, og Gert blev valgt til suppleant.

9. Eventuelt.

Skal Jishin deltage til Sakura Festival i 2025 med en opvisning?

Der var debat om at det måske skal være IMAF Danmark i stedet for Jishin som deltager med opvisning.

Der var debat om klubben skal have trøjer og t-shirts. Morten fra Fudojo, Vanløse er i gang med at undersøge mulighederne på det område.

Referent: Jacob Thomas Skov