Kære Jujutsu børnehold.

Børneholdet skal gradueres igen i år, så alle kan afslutte træningssæsonen med manér og få det næste bælte i rækken med en ny farve. Det er derfor yderst vigtigt, at I prioriterer at deltage de sidste fire gange inden sommerferien.

Jujutsu-børneholdet har ialt følgende fire gange tilbage inden sommerferien:

Torsdag d. 30. maj: Vi øver hele pensum for at blive klar til graduering

Torsdag d. 6. juni: Vi øver hele pensum for at blive klar til graduering

Torsdag d. 13. juni: Prøvegraduering med overværelse af sensei/formand Thomas, som giver gode råd.

Torsdag d. 20. juni: Graduering med censor udefra. Forældre er velkomne til at overvære gradueringen.

Det er vigtigt, at alle børn kommer og deltager til træningen de sidste 4  gange inden sommerferien, så alle kan gennemføre gradueringen den 20. juni.

Gradueringen koster 100 kroner (ialt/samlet for det nye bælte og prøvegebyr).

Beløbet bedes overført til kasserer Henrik Bagges MobilePay (tlf.: 6130 0859) inden gradueringen. Husk at skrive barnets navn i emnefeltet.

Mvh. Henrik Bagge, kasserer i Jishin

Referat fra Ordinær generalforsamling i Jishin 29-2-2024

Referat fra Ordinær generalforsamling i Jishin 29-2-2024

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

 Jacob blev valgt som dirigent

2. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbende år.

 Formanden fremlagde årsberetning, og denne blev taget til efterretning.

3. Forlæggelse af det reviderede regnskab.

 Fremlæggelsen af regnskabet blev taget til efterretning

4. Godkendelse af budget for 2024, samt fastlæggelse af kontingent for sæson 2024.

 Budgettet for 2024 blev godkendt.

 Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse. Så kontingent for børneholdet bliver 500 kr. halvårligt. Kontingent for voksenholdet bliver 600 kr. halvårligt ?

5. Forslag fra bestyrelsen.

1.Valg af IT ansvarlig som varetager hjemmesiden mm.

 Gert blev valgt som IT-ansvarlig

6. forslag fra medlemmer.

1. Status på afholdelse af bestyrelsesmøder, jf. klubbens vedtægter. Gert forslår tænker at formanden kan give denne?

Det blev aftalt at der kan holdes flere bestyrelsesmøder efter behov.

2.  Klubbens hjemmeside – status og hvad skal vi med den?

 Det blev besluttet at Gert undersøger muligheden for at koble hjemmesiden sammen med vores Facebook side, samt at bruge vores hjemmeside, til information om fx ekstra træning og arrangementer mm.

7. Valg af sekretær og kasser.

 Jacob blev valgt til sekretær, og Henrik blev valgt til kassér.

8. Valg af revisor og suppleant.

 Jonas blev valgt til revisor, og Gert blev valgt til suppleant.

9. Eventuelt.

Skal Jishin deltage til Sakura Festival i 2025 med en opvisning?

Der var debat om at det måske skal være IMAF Danmark i stedet for Jishin som deltager med opvisning.

Der var debat om klubben skal have trøjer og t-shirts. Morten fra Fudojo, Vanløse er i gang med at undersøge mulighederne på det område.

Referent: Jacob Thomas Skov

Aktiv Fritid 2023

Jishin er igen i år tilmeldt arrangementet Aktiv Fritid i Allerøds gågade.

Det kommer til at foregå lørdag d. 19. august 2023 fra kl. ca. 9.30 – 14.00.

Vi vil meget gerne have så mange af klubbens medlemmer til at deltage med at opvise, hvad vi laver til træningen. Både børn som voksne og i alle bæltegrader. For så kan vi også vise, hvad man kan nå at lære på et år. Kan man kun deltage noget af dagen, er det også i orden.

På de to torsdagstræninger op til opvisningen, vil sensei Thomas og sensei Martin hjælpe med at lave et flot program, som vi kan vise på dagen. Så efterårets træning begynder altså allerede torsdag d. 10. august.

Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 19. august og de to torsdage op til, og hjælp Jishin med at lave reklame, så vi får endnu flere medlemmer til klubben.

Referat generalforsamling i Jishin 2023

Ordinær generalforsamling i Jishin 23-2-2023

Referat:

  1. Valg af dirigent.

Jacob valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2.  Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbende år.

Formanden fremlage sin beretning, som generalforsamlingen tog til efterretning.

3.  Forlæggelse af det reviderede regnskab.

Kasseren præsenterede det reviderede regnskab for 2022, som viser et overskud på ca. 6.000 kr. Klubbens egenkapital er pr. 31. december 2022 på godt 112.000 kr. Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.

4.  Godkendelse af budget for 2023, samt fastlæggelse af kontingent for sæson 2023.

Kasseren fremlagde budget for 2023, hvor der budgetteres med et underskud på 18.000 kr.

Generalforsamlingen godkendt budgettet, og kontingentet blev i den forbindelse fastsat på samme niveau som tidligere år: 800 kr. årligt for børn og unge og 1000 kr. årligt for voksne.

5.  Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag fra bestyrelsen.

6.  Forslag fra medlemmer.

Henrik Bagge foreslår at Jishin får oprettet en facebookside for Jishin, som skal gøre reklame for klubben udadtil for vores aktiviteter. Vi skal fortsat bibeholde vores interne facebookgruppe

Laila vil gerne oprette siden, men skal have hjælp til at tage billeder. Disse tager vi selv til træning.

7.  Valg af formand.

Thomas Mikkelsen blev genvalgt som formand.

8.  Valg af revisor og suppleant.

Jonas Wellendorph genvalgt som revisor.

Gert Hollerup genvalgt som suppleant.

9.  Eventuelt.

Ide om et fitness-jujutsu-hold for kvinder. Det er en forudsætning, at der er én, som vil påtage sig opgaven som træner, samt at vi kan få hal-tid. Vi har hallen om søndagen, så dette er en mulighed. På aftenen var der ikke umiddelbart noget, der kunne påtage sig trænerrollen.

Gert og Jacob mangler deres diplom for 2. dan. Thomas rykker for det.

Gert er glad for søndagstræningen, som det seneste stykke tid har kørt ca. 2 gange om måneden. Der deltager også eksterne budo-venner fra andre klubber. Opfordringer til, at der også kommunikeres om disse arrangementer på andre platforme end Facebook, da Thomas og Jonas ikke er på Facebook.

Referat af Thomas Mikkelsen, formand.

Dagsorden til generalforsamling

Hermed dagsorden til aftenens generalforsamling.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbende år.
  3. Forlæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Godkendelse af budget for 2023, samt fastlæggelse af kontingent for sæson 2023.
  5. Forslag fra bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmer – Henrik Bagge forslår at Jishin får oprettet en facebookside for Jishin, som skal gøre reklame for klubben udadtil for vores aktiviteter. Vi skal fortsat bibeholde vores interne facebookgruppe
  7. Valg af formand.
  8. Valg af revisor og suppleant.
  9. Eventuelt.

Vil du være en Ternet Ninja?

Så kan vi ikke hjælpe dig, men vil du lære Nihon Jujutsu, som er en
gammel kampkunst med spor helt tilbage til de Japanske Samuraier,
og som er inspiration til mange film, så vil det her være lige dig.

Familie/Børnehold
Gratis træning indtil efterårsferien 2022
På vores kombinerede Familie- og Børnehold kan man komme alene
som barn (fra 7 år) eller tage en voksen med – vores vigtigste mission
er, at vi alle skal have det sjovt, og at vi naturligvis arbejder hen imod
jeres selvforsvar – som eksempelvis kan være frigørelse fra en voksen
som tager fat i et barn.
Mød op torsdag kl. 18:00 – 19:00 i Engholmskolens lille hal, første
gang d. 25. august

Kære medlemmer.
‘Vi indkalder jer hermed til ordinær generalforsamling i Jishin d. 24 februar 2022
kl. 21.00 i den lille gymnastiksal på Kratbjergskolen afd. Engholm

Dagsorden er som følger:


Ordinær generalforsamling i Jishin 24-2-2022
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.2. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed i det forløbende år.3. Forlæggelse af det reviderede regnskab.4. Godkendelse af budget for 2022, samt fastlæggelse af kontingent for sæson 2022.5. Forslag fra bestyrelsen.6. forslag fra medlemmer.7. Valg af sekretær og kasser.8. Valg af revisor og suppleant.9. Eventuelt.

Venlig hilsen Bestyrelsen

Træning flyttet til Engholmhallen indtil videre

Kære medlemmer

Da gymnastiksalen på Engholmskolen, som vi plejer at træne på, fra i morgen omdannes til et kviktest-center, har vi akut måtte flytte lokaler. Vi flytter dog ikke langt – vi har aftalt med Allerød Floorball, som har Engholmhallen lige ved siden af i samme tidsrum, at vi kan låne et hjørne af hallen, imens de træner.

Vi fortsætter med samme træningstider for begge hold. Voksenholdet er vi nødt til at aflyse den 11. november, da Floorball har stævne, men børne/familieholdet kan godt træne den dag også.

Vi kender ikke tidshorisonten, men håber det ikke bliver sådan alt for længe.

Venlig hilsen

Thomas

Vil du være en Ternet Ninja?

Så kan vi ikke hjælpe dig, men vil du lære Nihon Jujutsu som er en
gammel kampkunst med spor helt tilbage til de Japanske Samuraier,
og som er inspiration til mange film, så vil det her være lige dig.

Familie/Børnehold
Gratis træning i september og oktober 2021
På vores kombinerede Familie- og Børnehold kan man komme alene
som barn (fra 7 år) eller tage en voksen med – vores vigtigste mission
er, at vi alle skal have det sjovt, og at vi naturligvis arbejder hen imod
jeres selvforsvar – som eksempelvis kan være frigørelse fra en voksen
som tager fat i et barn.
Mød op torsdag kl. 18:00 – 19:00 i Engholmskolens lille hal, første
gang d. 9. september.