Aktiv fritid 2019 – opvisninger i gågaden

Igen i år har Jishin en stand i gågaden ved Aktiv Fritid. Det er den 17. august kl. 9.00-13.30. Her laver vi korte opvisninger hver halve time.

Voksenholdet og de øvede børn (mindst grønt bælte) træner til opvisningen de næste to torsdage. Det er altså den 8. og den 15. august, der trænes til opvisningen den 17. august.

Vi træner fælles på ét hold i tidsrummet 19.00-20.30.

Klubbens to hold starter normalt op med almindelige tider igen fra den 22. august 2019.

Vel mødt!

Thomas Mikkelsen, formand

Plan for resten af sæsonen

Så nærmer vi os årets bælteprøve og sæsonens afslutning. Vi har desværre været rigtig uheldige i år med aflysninger, og I får lige her et samlet overblik over resten af sæsonen:

  • Torsdag den 30. maj – ingen træning, da skolen er lukket pga. helligdag.
  • Torsdag den 6. juni – aflysning, da skolen selv skal bruge salen.
  • Torsdag den 13. juni – alm. træning med prøvegraduering.
  • Torsdag den 20. juni – graduering og sæsonafslutning. Børneholdene starter kl. 18, og de voksne starter 19.30. Husk at medbringe 100 kr. og medlemsbogen (nye medlemmer får først medlemsbogen ved første bælteprøve).

Vi drikker også en sodavand sammen efter bælteprøven, så vi kan sige tillykke og god sommer til hinanden.

Venlig hilsen

Thomas Mikkelsen, formand

Referat af generalforsamling 28-2-2019

Referat for ordinær generalforsamling i Jishin 28-2-2019

ADD 1.

 Jacob Gluver blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

ADD 2.

 Formandens beretning blev taget til efterretning.

ADD 3.

 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Fremlæggelsen af regnskabet blev taget til efterretning.

ADD 4.

 Budgettet for 2019 blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret.

800,00 kr. pro anno for børn

1000,00 kr. pro anno for voksne

ADD 5.

 Kassereren Henrik Bagge fremlagde et forslag om indførelse af online regnskab. Generalforsamlingen besluttede, at Henrik har frie hænder til at vurdere og vælge et relevant regnskabsprogram til Jishin.

ADD 6.

 Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne

ADD 7.

 Thomas Mikkelsen blev enstemmigt valgt til formand i Jishin

ADD 8.

 Jonas Wellendorph blev enstemmigt valgt til revisor. Gert Hollerup blev enstemmigt valgt til suppleant.

ADD 9.

 Debat om digital reklame for klubben. Martin vil undersøge online reklame.

Referent Jacob Gluver

Aflysning 7. februar og vinterferie

Vi har desværre modtaget en aflysning torsdag den 7. februar, da skolen selv skal bruge salen. Ugen efter, den 14. februar, er skolen lukket pga. vinterferien. Dermed er næste træninggang i Jishin den 21. februar.

Interesserede medlemmer kan evt. kontakte vores andre klubber i forbundet med henblik på træning i uge seks. Se www.djjf.dk.

Ny hjemmeside

Vores nye hjemmeside er nu funktionsdygtig og har kørt i noget tid. Alle nyheder herfra sendes ud med nyhedsbrev én gang i døgnet – hvis der altså er noget nyt. Intet nyt = ingen mail – dvs. ingen spam.

Alle medlemmer er netop skrevet op til at blive tilmeldt dette nyhedsbrev. De har fået mail med link, som de skal klikke på for at godkende tilmeldingen, inden den gælder.

Alle andre interessenter er selvfølgelig også velkomne til at tilmelde sig nyhedsbrevet via formularen her på siden.

Juleafslutning 2018

Kære alle

Vi holder fælles juleafslutning for både børne- og voksenholdet torsdag den 20. december kl. 18.00-19.30. Der vil både blive trænet, leget julelege, og hygget sammen, inden vi siger god jul og godt nytår til hinanden.

Første gang i det nye år er torsdag den 3. januar 2019.

Venlig hilsen
Thomas Mikkelsen, formand

Sæsonstart 2018

Kære alle

Nu er vi igen klar til sæsonstart.
Træningstiderne er:

  • Torsdage kl. 18.00-19.00 – Børn 8-14 år
  • Torsdage kl. 19.30-21.00 – Unge og voksne, 14 år og op
  • Torsdage kl. 21.00-22.00 – Sortbæltetræning

Første gang for nye medlemmer er 7. september 2018.
Voksenholdet starter 17. august for at træne opvisninger til Aktiv Fritid den 19. august.
Der er fire gratis prøvetimer til alle nye interesserede. Herefter vil kontingentet blive opkrævet. Husk at klubben giver en jujutsudragt, når 1. kontingent er betalt.

Med venlig hilsen
Thomas Mikkelsen, Formand