Referat af generalforsamling 28-2-2019

Referat for ordinær generalforsamling i Jishin 28-2-2019

ADD 1.

 Jacob Gluver blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

ADD 2.

 Formandens beretning blev taget til efterretning.

ADD 3.

 Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Fremlæggelsen af regnskabet blev taget til efterretning.

ADD 4.

 Budgettet for 2019 blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret.

800,00 kr. pro anno for børn

1000,00 kr. pro anno for voksne

ADD 5.

 Kassereren Henrik Bagge fremlagde et forslag om indførelse af online regnskab. Generalforsamlingen besluttede, at Henrik har frie hænder til at vurdere og vælge et relevant regnskabsprogram til Jishin.

ADD 6.

 Der var ingen indkommende forslag fra medlemmerne

ADD 7.

 Thomas Mikkelsen blev enstemmigt valgt til formand i Jishin

ADD 8.

 Jonas Wellendorph blev enstemmigt valgt til revisor. Gert Hollerup blev enstemmigt valgt til suppleant.

ADD 9.

 Debat om digital reklame for klubben. Martin vil undersøge online reklame.

Referent Jacob Gluver

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *